Ježíš Kristus  

image

Evangelia

Nový zákon obsahuje písemné záznamy prvních apoštolů a učedníků Ježíše Krista, kteří je psali na základě inspirace od Ducha Svatého. Obsahuje čtyři evangelia, což jsou svědectví Matouše, Marka, Lukáše a Jana o tom, že Ježíš Kristus je slíbený Mesiáš – Spasitel a Vykupitel – a vzkříšený Pán.

Vytvořeno ve WEDOS WebSite.